Bosanski | English
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE MLADIH OSOBA SA INVALIDITETOM
Podrška Sedininog Bazara iz Čikaga za stručno osposobljavanje mladih osoba sa invaliditetom. Cilj stručnog osposobljavanja je da se veliki broj mladih osoba sa invaliditetom osamostali, te postanu finansijski neovisne o društvu u kojem djeluju. Na fotografijama možete vidjeti mnogobrojne aktivnosti u kojima su učestvovale mlade osobe sa invaliditetom koje su dobile priliku da u budućnosti ne budu u stanju socijalne potrebe. Većina osoba sa invaliditetom koje su prikazane na ovim fotografijama su prvi put uz pomoć organizacije Sedinin Bazar iz Čikaga dobile priliku da se uz podršku stručnih osoba usavršavaju na profesionalnim mašinama kao što su: Termo presa za izradu personalizovanih majica i šolja, mašina za razne laserske gravure na različitim vrstama materijala. 
KREATIVAN RAD MLADIH OSOBA SA INVALIDITETOM
Podrška organizacije Sedinin Bazar iz Čikaga u kreativnom radu mladih osoba sa invaliditetom u BiH. Ovog puta Sedinin Bazar iz Čikaga odlučio je podržati krativni rad ambiciozne, mlade osobe sa invaliditetom. Na fotografijama se može vidjeti ručni rad izrade tespiha i vezica za bebe.
0 0