Bosanski | English

Ovdje možete podržati Sedinin Bazar mjesečnom pretplatom i time ćete podržati edukacije, stručno osoposobljavanje, stipendiranje, zapošljavanje ili samozapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

0 0