Bosanski | English
Prezentacijske radionice: ''Platforma Linkedin i Umjetna inteligencija GPT''
Uz pomoć Sedininog Bazara iz Čikaga i stalnih suportera u prostorijama Udruženja za edukaciju, profesionalno osposobljavanje i socijalno osnaživanje osoba sa invaliditetom TK- ''RE-SET'', održana je prezentacijska radionica pod nazivom ''Upoznavanje platforme LinkedIn'', na kojoj je predavač bio aktivista i vanjski saradnik organizacije, Denis Kantić.  Na ovoj održanoj radionici prisutni  su imali priliku da se upoznaju sa ovom poslovnom platformom, te koliko je ona bitna u poslovnom svijetu. S obzirom da Denis posjeduje veliko iskustvo u IT sektoru stavio je poseban akcenat na vještine komunikacije, planiranja, te postavljanje ciljeva.
Također, Denis je  pripremio još jednu korisnu radionicu o ''UMJETNOJ INTELIGENCIJI- AI (artifical intelligence) I PRIMJENI ALATA ZVANOG ChatGPT''. Na ovoj radionici Denis je pokušao da  približi i objasni pojmove s kojim se većina prvi put upoznala. Objašnjavao  je o osnovama inteligencije, neuronske mreže, te na kojem pricipu funkcioniše ljudski mozak. I ova radionica  će biti od velike koristi  u budućnosti prisutnima koji su bili dio iste.

EDUKACIJA:AUTO CAD-A I 3D MODELIRANJA

 
 
 
Organizacija Sedinin Bazar iz Čikaga pružila je finansijsku podršku za ovu vrstu aktivnosti. Održane su edukacije o osnovama AutoCad-a i 3D modeliranja, koje imaju za cilj da prikažu važnost informatičkih vještina u daljem osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom. Jedan od predavača gore navedenih edukacija bio je Diplomirani inžinjer građevine, koji je prenio svoje znanje iz oblasti informatike na učesnike ove edukacije.

EDUKACIJA''OSNOVE GRAFIČKOG DIZAJNA''

Finansiranjem od platforme Sedinin Bazar iz Čikaga podržana edukacija ''Osnove grafičkog dizajna'' za osobe sa invaliditetom. Cilj edukacije je da  mlade osobe sa invaliditetom dobiju mogućnost da obogate i nadopune svoje informatičko znanje koje će im biti korisno u budućnosti. Predavač na ovoj edukaciji je bila osoba sa dugogodišnjim iskustvom grafičkog dizajna.
0 0