Bosanski | English

STUDIJSKA POSJETA STUDENATA EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI

Posredstvom i podrškom  Sedininog Bazara iz Čikaga organizovane su studijske posjete studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U sklopu ove posjete odrađene su četiri edukativne, zabavne i poučne radionice kako za učesnike tako i za studente završne godine pomenutog fakulteta.Ove radionice su obuhvatale teme: Porodica, ljubav i posao kao sastavni dio života; te prezentacijska radionica dokumentarnog filma ''SJENKE''. Uz pomoć ovih odrađenih radionica učesnici su imali priliku da poslušaju životna iskustva osoba sa invaliditetom, njihove svakodnevne borbe, uspjehe ali i padove. Održane radionice su bile obostrano korisne kako osobama sa invaliditetom tako i budućim edukatorima-rehabilitatorima koji će raditi sa osobama sa invaliditetom.

0 0