Bosanski | English

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH OSOBA SA INVALIDITETOM

 

Od samog početka osnivanja organizacija Sedinin Bazar ima za cilj da pruži podršku mladim ambicioznim osobama sa invaliditetom, na način da im kroz razne programe podrške pruži mogućnost za edukaciju, zapošljavanje, ili samozapošljavanje. Unazad dvije godine Sedinin Bazar sa suporterima pruža nesebičnu finansijsku podršku Udruženju za edukaciju, profesionalno osoposbljavanje i socijalno osnaživanje osoba sa invaliditetom Tuzlanskog Kantona ,,RE-SET'', pa od trenutka osnivanja do sada udruženje ,,RE-SET'' uz podršku Sedinnog Bazara, a jednim dijelom i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine broji 5 uposlenih mladih ambicioznih osoba sa invaliditetom, koji po prvi put imaju priliku da budu zaposleni, te da doprinesu sebi, zajednici i budu finansijski neovisni. Također, osnovana je i kompanija pod nazivom ,,RESET INŽINJERING D.O.O. TUZLA'' kako bi se pružila što veća podrška ovoj populaciji kada je zapošljavanje u pitanju, a sve u cilju kako u budućnosti ne bi bili u stanju socijalne potrebe.

0 0